151  

Fastighetsbeteckning:
Klaxås 1:41

Gårdsnamn:
Bröta i Rörmyren

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-07-10